Logo Dasato - Svet podľa Gabiky

Ako sú neziskovky financované?

Je to ten neborák Soroš, ktorý musí na staré kolená všetko stále financovať, alebo je to inak?

Na úvod - neziskové alebo lepším slovom pomáhajúce organizácie pracujú pre dobro ľudí a celkovo spoločnosti. Ich hlavným cieľom nie je zisk ani zarábanie peňazí, ale pomáhanie druhým a prinášanie pozitívnych zmien tam, kde štát a verejná sféra to nestíha alebo nerobí. Čo robia? Napríklad pomáhajú ľuďom v núdzi či seniorom, ochraňujú prírodu, podporujú vzdelávanie, zlepšujú zdravotnú starostlivosť, kontrolujú korupciu alebo zachraňujú zvieratá a veľa, veľa ďalšieho.

Ako sú teda financované?

Tak po prvé, neexistuje žiadne garantované financovanie neziskových organizácií. Neziskové organizácie si potrebujú sami aktívne a iniciatívne neustále získavať peniaze a zdroje na svoju činnosť. Nikto im nič nedá „len tak“, neexistuje automatická položka v štátnom rozpočte. Podobne ako firmy súťažia o zákazníkov, pomáhajúce organizácie súťažia o všetky existujúce druhy podpory.

  • Darovanie: Ľudia a firmy darujú peniaze neziskovým organizáciám. Tieto peniaze sú potom použité na projekty a programy pomáhajúcich organizácií. Darca potrebuje organizáciu poznať a dôverovať jej. Darovať z vlastného môže každý, kto sa chce pridať ku dobru a pomáhaniu. Takisto si môže každý skúsiť, aké to je získavať zdroje od iných darcov (volá sa to aj „fundraising“, čiže môže fundraisovať), napríklad je možné si vytvoriť na darujme.sk vlastnú kampaň a vyskúšať si, aké to je. Ja som si takú spravila ešte v roku 2020 keď som šla bežať svoj prvý maratón, tu je na ňu linka, aktuálne (za 3 roky) som pre psychologickú poradňu IPčko na nej vyzbierala 10.151€, ale teda venovala som tej kampani veľa energie, ešte navyše, okrem prebehnutia 2 maratónov.
  • Dobročinné akcie a podujatia: Neziskové organizácie môžu organizovať dobročinné akcie, aukcie, koncerty, benefičné predstavenia, alebo tzv. „pop-up“ večere, na ktorých sa zbierajú peniaze pre rôzne dobré účely. Ľudia, ktorí sa zúčastnia týchto akcií, prispejú na dobrú vec a zároveň sa zabavia, alebo dobre najedia.
  • Verejná zbierka je špeciálny inštitút pod dohľadom Ministerstva vnútra, je potrebné mať na ňu povolenie, robiť ju a čerpať ju len tak ako je povolená a na jej konci správne vyreportovať.
  • Dobrovoľníctvo: Dobrovoľníci sú ľudia, ktorí ochotne venujú svoj čas a schopnosti iným, bez nároku na peniaze. Môžu pomôcť priamo organizácii, poskytnutím odborných služieb ako napríklad programovanie, prekladanie alebo správa sociálnych sietí, prípadne jednorázovo formou brigády na záhrade alebo v interiéri. Dobrovoľníci sa často venujú aj priamo klientom organizácie, napríklad roznášajú jedlo seniorom, hrajú sa s deťmi v nemocniciach alebo ak majú potrebné vzdelanie môžu napríklad poskytovať psychologickú pomoc online.
  • Granty: Neziskové organizácie môžu získať finančnú podporu od ministerstiev, iných nadácií, firiem, Európskej únie prípadne jej inštitúcií prostredníctvom grantov. Granty poskytujú finančné prostriedky na konkrétne časovo ohraničené projekty. Najprv však musia prejsť výberovým konaním pri ich získaní a počas realizácie sú povinné reportovať plnenie obsahových cieľov a správnosti finančného čerpania. Často sú spojené s veľkou byrokraciou a vyžadujú kvalitný projektový a finančný manažment, pričom vždy je prítomné riziko, že po nesprávnom vyúčtovaní bude treba peniaze vrátiť. Zároveň po dosiahnutí vysokého levelu profesionality v organizácii môžu byť zdrojom pomerne dlhodobých a zaujímavých financií.
  • Partnerstvá a sponzorstvá: Neziskové organizácie sa môžu spájať s firmami a inými organizáciami na spoločné programy. Firmy, ktorých ciele sú v súlade s cieľmi organizácie, môžu poskytnúť finančnú podporu alebo darovať potrebné veci, aby pomohli dosiahnuť dobré ciele. Jedným z druhov podpory môže byť aj poskytnutie zliav na komerčné ceny produktov pre neziskovky, príkladom je Techsoup, cez ktorý si môžu neziskovky kupovať software s veľkými zľavami, alebo Google Ads Grants čo je zľava od Google na reklamné aktivity neziskoviek.
  • Poskytovanie výrobkov alebo služieb za odplatu: Neziskovky môžu predávať výrobky, alebo poskytovať platené služby, zisk z nich musia však plne použiť na dobročinné aktivity. Môžu napríklad časť služieb poskytovať verejnosti za komerčné ceny a potom z takto získaného zisku realizovať služby pre vybrané znevýhodnené skupiny zadarmo. Napríklad organizácia ZPMP - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím prevádzkuje hotel a reštauráciu Bivio v Bratislave, takto vytvorený zisk používa na začleňovanie a sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi.
  • Podiel dane, resp. 2% z daní: Pre zamestnancov pomerne náročný byrokratický proces, pre živnostníkov a firmy veľmi elegantný a jednoduchý spôsob podpory dobrých vecí. Neziskovka musí získané 2% použiť v súlade so zákonom a transparentne vyreportovať. No najmä si musí získať dôveru a záujem, aby našla ľudí, ktorí jej svoj podiel dane poukážu. Konkurencia je obrovská, o 2% sa uchádzajú státisíce pomáhajúcich organizácií. Asi polovica zamestnancov na Slovensku však možnosť poukázať svoj podiel dane nevyužíva a štátu takto ostáva cca 26 miliónov eur, ktoré by sa mohli použiť na dobročinné projekty.

Vo veľkých profi neziskovkách pracujú zamestnanci, ktorí majú fundraisovanie v náplni práce, je to normálna práca, podobná ako sales, marketing, alebo budovanie vzťahu s verejnosťou. Niekde je to jeden dobrovoľník, ktorý to robí popri svojej inej práci, inde je to celé oddelenie s viacerými ľuďmi, ale v každom prípade je to normálna práca ako každá iná, nie je v tom žiadna mágia, nič tajomné ani zlovestné. Kedysi sa to volalo mecenášstvo, charita, alebo „desiatok“, podpora ľudí s horším osudom bola vždy súčasťou našej kultúry a histórie.

Na západe sú to bežné veci a nikto sa nepozastavuje nad tým, keď napríklad University of Georgia za rok 2022 vyfundraisovala 257,4 miliónov USD od 71.302 individuálnych donorov. Neviem koľko ľudí pracuje u nich na fundraisingovom oddelení, ale možno keby sme od nich naučili ako sa to robí, aj naše vysoké školy by časom mohli byť kvalitnejšie. Ja som rozhodne za to, že démonizácia nám nepomôže, radšej si vyhrňme rukávy a poďme robiť dobré veci. Vy si o tom čo myslíte?

Ak zvažujete, že by sa Vám zišla pomoc, pokojne mi napíšte Vašu otázku, alebo problém s ktorým potrebujete poradiť a ja si s Vami dohodnem konzultáciu, kde sa rada podelím o svoje skúsenosti.

Kontaktujte ma

Telefón
0917 429 982

E-mail
gabika.zubrikova@gmail.com
© 2024 DÁSATO - Svet podľa Gabiky
Neziskovky.space ❤️ LabZone